Czy cena czyni cuda
w przetargach publicznych?


Czy cena czyni cuda w przetargach publicznych

to ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do urzędników administracji zaangażowanych w proces udzielania zamówiń publicznych.

Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych w urzędach za zamówienia publiczne w zakresie stosowania i wykorzystywania szerokiej gamy kryteriów pozacenowych. Przy udziale ekspertów od prawa zamówień publicznych opracujemy poradnik i wytyczne, które w precyzyjny sposób określą pozacenowe kryteria stosowane przy zamówieniach publicznych. Następnie, podczas serii nieodpłatnych szkoleń będziemy pokazywać, jak skutecznie wykorzystywać kryteria pozacenowe, zbudować, by przy wyborze nie liczyła się tylko cena oferty.

Inicjatorem kampanii jest Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Kampania została objęta patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Rozwoju.

Skąd pomysł?

Pod koniec lipca 2016 r. w życie weszła nowelizacja Prawo zamówień publicznych, która na nowo uregulowała kwestie związane z zasadami oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne. Zgodnie z nowymi przepisami Zamawiający został zobowiązany do uwzględnienia innych niż cena kryteriów, zawsze gdy nie ma możliwości jednoznacznego wskazania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

To bardzo ważna zmiana. Jednak ponieważ przepisy wskazują katalog otwarty przykładowych kryteriów oceny ofert, istnieje ryzyko, że urzędnicy nadal będą sięgać po te najprostsze (termin realizacji zamówienia i okres gwarancji). Mamy obawy, że nadal nie będą się skupiać się na kwestiach jakościowych produktów.
Stoimy na stanowisku, że należy zachęcić urzędników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne do stosowania kryteriów pozacenowych – takich, jak jakość, a co za tym idzie bezpieczeństwo, trwałość oraz przyjazność i efektywność środowiskowa w cyklu życia produktów.

Prawo
zamówień
publicznych

Pobierz w pliku PDF
  • Aktualny, jednolity tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawierający ostatnie nowelizacje.

Szkolenia


Aktualności


Zapytaj Eksperta


Na pytania odpowiadają eksperci w dziedzinie zamówień publicznych. Odpowiedzi będziemy publikować na tej stronie.

Michał Orzechowski
Prawnik w zespole prawa konkurencji i zamówień publicznych DLA Piper Wiater sp.k.

Formularz kontaktowy


Masz wątpliwości w kwestii stosowania kryteriów pozacenowych?
Prześlij swoje pytanie do eksperta.

Partnerzy


Organizator